Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Prodavač potravinářského zboží, Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 3.G
Příjmení a jméno třídního uč.: Kopecká Marta
Příjmení a jména studentů:
1. Bednářová Dagmar
2. Běhalová Jana
3. Brablíková Julie
4. Čepicová Irena
5. Červinková Emilie
6. Dijasová Ludmila
7. Fialová Alena
8. Fialová Jitka
9. Frančáková Anna
10. Frömmelová Irena
11. Gottwaldová Alena
12. Chytilová Helena
13. Kociánová Vlasta
14. Králová Jarmila
15. Kroutilová Marie
16. Lacková Svatava
17. Mikulášková Eva
18. Nádvorníková Jarmila
19. Nezhybová Jarmila
20. Novosadová Libuše
21. Pročková Anna
22. Psotová Olga
23. Reimer Josef
24. Sekaninová Lenka
25. Stropková Jaroslava
26. Surmová Lenka
27. Šolcová Věra
28. Šromová Alena
29. Tomšů Dušan
30. Vacová Zdena
31. Večerková Alice
32. Zendulková Jarmila
33. Zlínská Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště