Výpis třídy

Školní rok: 1974 / 1975
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 1.F
Příjmení a jméno třídního uč.: Metelková Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Adamírová Jana
2. Bednářová Dagmar
3. Bureš Vladimír
4. Daňková Marta
5. Dohnalová Vlasta
6. Dostál Miloslav
7. Ehrenbergerová Eva
8. Fialová Alena
9. Frischová Zdena
10. Hanzelová Alena
11. Jašková Věra
12. Kráčmarová Zuzana
13. Kratochvilová Pavla
14. Kulísková Libuše
15. Kutrová Jarmila
16. Menšíková Jitka
17. Navrátilová Věra
18. Nezhybová Jarmila
19. Nováková Jarmila
20. Novotná Antonie
21. Ošťádalová Bohumila
22. Partschová Dana
23. Říhová Zdena
24. Seifrtová Marie
25. Skácelová Svatava
26. Smékalová Hana
27. Suková Ilona
28. Svozilová Marie
29. Tichá Jana
30. Vašíčková Jana
31. Vildnerová Jitka
32. Vrzalová Věra
33. Zehnalová Bronislava
34. Zendulková Jarmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště