Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 2.F
Příjmení a jméno třídního uč.: Metelková Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Adamírová Jana
2. Bureš Vladimír
3. Daňková Marta
4. Dohnalová Vlasta
5. Dostál Miloslav
6. Ehrenbergerová Eva
7. Frischová Zdena
8. Hanzelová Alena
9. Jašková Věra
10. Kráčmarová Zuzana
11. Kratochvilová Pavla
12. Kulísková Libuše
13. Kutrová Jarmila
14. Menšíková Jitka
15. Navrátilová Věra
16. Nováková Jarmila
17. Novotná Antonie
18. Ošťádalová Bohumila
19. Partschová Dana
20. Říhová Zdena
21. Seifrtová Marie
22. Skácelová Svatava
23. Smékalová Hana
24. Svozilová Marie
25. Vašíčková Jana
26. Vildnerová Jitka
27. Vrzalová Věra
28. Zehnalová Bronislava
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště