Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 3.F
Příjmení a jméno třídního uč.: Metelková Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Adamírová Jana
2. Bureš Vladimír
3. Daňková Marta
4. Dohnalová Vlasta
5. Dostál Miloslav
6. Ehrenbergerová Eva
7. Hanzelová Alena
8. Jašková Věra
9. Kráčmarová Zuzana
10. Kratochvilová Pavla
11. Kulísková Libuše
12. Kutrová Jarmila
13. Menšíková Jitka
14. Navrátilová Věra
15. Nováková Jarmila
16. Novotná Antonie
17. Ošťádalová Bohumila
18. Partschová Dana
19. Říhová Zdena
20. Seifrtová Marie
21. Skácelová Svatava
22. Smékalová Hana
23. Svozilová Marie
24. Tušková Zdena
25. Vašíčková Jana
26. Vildnerová Jitka
27. Vrzalová Věra
28. Zehnalová Bronislava
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště