Výpis třídy

Školní rok: 1980 / 1981
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1. G
Příjmení a jméno třídního uč.: Saitzová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Arabašová Irena
2. Černilová Pavlína
3. Daňková Anna
4. Drábková Bronislava
5. Drtilová Jindřiška
6. Florianová Ivana
7. Fúsková Blanka
8. Hanáková Jana
9. Havlíčková Dagmar
10. Hodinářová Jana
11. Jandová Jana
12. Klimešová Monika
13. Konečná Magda
14. Krejčí Ladislava
15. Kubálková Ivana
16. Malá Miroslava
17. Marková Pavlína
18. Mertová Vladana
19. Moserová Ivana
20. Mošťková Zuzana
21. Nádeníčková Stanislava
22. Pospíšilová Stanislava
23. Sabolová Jana
24. Sartoriová Lenka
25. Schulzová Yvona
26. Sikorová Dana
27. Smékalová Ivana
28. Smékalová Kateřina
29. Spurná Jarmila
30. Strnisková Iveta
31. Šlachtová Marie
32. Šopíková Eva
33. Vavrla Petr
34. Zamykalová Jana
35. Zemánková Alena
36. Žáková Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště