Výpis třídy

Školní rok: 1982 / 1983
Obor: Provoz obchodu , zaměření pro vnitřní obchod
Třída: S 2. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Metelková Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Andrýsková Dáša
2. Banková Svatava
3. Bednářová Jana
4. Denešová Ivana
5. Dostálová Jitka
6. Dudková Kamila
7. Fexová Hana
8. Háděl Ladislav
9. Horváthová Ludmila
10. Hrabalová Jana
11. Hýsová Lenka
12. Kleiblová Eva
13. Kroupová Božena
14. Malíková Božena
15. Meinzlová Ivana
16. Mikešová Jana
17. Minářová Olga
18. Parýzková - Juhásová Eva
19. Polášková Ludmila
20. Sedláčková Jaroslava
21. Sovová Blanka
22. Svoboda Rudolf
23. Topolská Dája
24. Vaňková Pavla
25. Vaňková Renata
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště