Výpis třídy

Školní rok: 1974 / 1975
Obor: Dámská krejčová
Třída: K 1.C
Příjmení a jméno třídního uč.: Zatloukalová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Bittnerová Milada
2. Bušová Zlatuše
3. Dostálová Pavlína
4. Frendlovská Karla
5. Gaďourková Marie
6. Hopjanová Blanka
7. Kašpárková Vlasta
8. Konvalinová Miluše
9. Kováříková Božena
10. Krejčí Alena
11. Křižaničová Věra
12. Kuxová Marie
13. Listopadová Marcela
14. Macháčová Bohumila
15. Malínková Danuše
16. Mikšíková Jindřiška
17. Netopilová Pavla
18. Olšarová Božena
19. Pecinová Jana
20. Pikartová Karla
21. Přidalová Bronislava
22. Radová Naďa
23. Sojková Irena
24. Sousedíková Irena
25. Stašková Věra
26. Ševčíková Libuše
27. Treutnerová Zdena
28. Valchařová Anna
29. Zahradníková Ivana
30. Zbořilová Anna
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště