Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 2.C
Příjmení a jméno třídního uč.: Schächerová Anna, Kaštilová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Babovcová Miroslava
2. Floriánová Alena
3. Fuchsová Věra
4. Gáberová Jindřiška
5. Gatěková Alena
6. Glembická Eva
7. Habigerová Naděžda
8. Hilšerová Jitka
9. Chytrošová Jaroslava
10. Jurková Zdeňka
11. Koláčková Bohuslava
12. Kolaříková Jana
13. Konvičná Miluše
14. Krobotová Ivana
15. Majeríková Nelly
16. Matějka Zdeněk
17. Navrátilová Dana
18. Novosadová Helena
19. Polívková Mirka
20. Proklová Dagmar
21. Sívková Dana
22. Skopalová Dana
23. Sládečková Libuše
24. Široká Ivana
25. Trnová Jana
26. Uhříková Milena
27. Vašková Jana
28. Všetičková Ivana
29. Zábranská Bohumila
30. Zahradníková Marie
31. Zedníková Drahomíra
32. Žandová Helena
33. Žundálková Zdeňka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště