Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3.C
Příjmení a jméno třídního uč.: Koutná Kristina
Příjmení a jména studentů:
1. Auteřická Jarmila
2. Fečáková Zdeňka
3. Fuchsová Věra
4. Gáberová Jindřiška
5. Glembická Eva
6. Henemanová Věra
7. Hrabalová Zdeňka
8. Hromková Zdena
9. Hubáčková Jindřiška
10. Chytrošová Jaroslava
11. Koláčková Bohuslava
12. Kolaříková Jana
13. Konvičná Miluše
14. Kormanová Zdena
15. Martínková Hana
16. Navrátilová Dana
17. NevařilováVěra
18. Pechová Vlasta
19. Skopalová Dana
20. Sládečková Libuše
21. Sláma František
22. Smital Lubomír
23. Suranová Jarmila
24. Široká Ivana
25. Šprincová Hana
26. Theinerová Hana
27. Trnová Jana
28. Turková Růžena
29. Uhříková Milena
30. Vítková Ivana
31. Všetičková Ivana
32. Zahradníková Marie
33. Žandová Helena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště