Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Prodavač smíšeného zboží, Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 2.E
Příjmení a jméno třídního uč.: Ing. Tunysová Marta
Příjmení a jména studentů:
1. Borková Eva
2. Cetkovská Alena
3. Černá Jana
4. Červenková Irena
5. Demlová Květoslava
6. Dokoupilová Jiřina
7. Dostálová Ludmila
8. Fišnarová Marie
9. Fordeyová Hana
10. Gažáková Anna
11. Grézlová Hana
12. Grmela Dan
13. Hanáková Eva
14. Horniková Květoslava
15. Chmelařová Vlasta
16. Koláčková Jitka
17. Kopecká Milena
18. Kostrbíková Zdenka
19. Kubiridžáková Ilona
20. Kuxová Božena
21. Mrázek Miroslav
22. Nesetová Anna
23. Opíchalová Jarmila
24. Opletalová Ludmila
25. Petruželová Jarmila
26. Poláková Hana
27. Rýparová Eliška
28. Steibnerová Hana
29. Špundová Jaroslava
30. Švarcová Jitka
31. Velická Ludmila
32. Veselá Naděžda
33. Zamazalová Jana
34. Zatloukalová Alena
35. Zatloukalová Eva
36. Žáčková Jarmila
37. Žváčková Zdeňka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště