Výpis třídy

Školní rok: 1998 / 1999
Obor: Společné stravování
Třída: S 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Ing. Bujňák Zdenek
Příjmení a jména studentů:
1. Bělinová Nora
2. Cicková Eva
3. Dirrová Iveta
4. Hradil Václav
5. Chudá Hana
6. Janíček Miroslav
7. Janíková Miluše
8. Juříčková Markéta
9. Kavalíř Vladimír
10. Klausová Michaela
11. Kobzová Jana
12. Konečná Martina
13. Kotůlková Oldřiška
14. Kovařík Miroslav
15. Maják Rudolf
16. Mikušová Dita
17. Mrňková Hana
18. Novák Jaroslav
19. Novák Ladislav
20. Oltyán Jan
21. Palánek Sstanislav
22. Piterková Petra
23. Sedláček Michal
24. Silný Roman
25. Slouková Jana
26. Špilka Jan
27. Trefil Jiří
28. Vašíčková Růžena
29. Volková Jarmila
30. Zittová Lenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště