Výpis třídy

Školní rok: 1997 / 1998
Obor: Aranžér, Aranžérka
Třída: AR 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Filipová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Alborová Larisa
2. Berková Eva
3. Dočkalová Jana
4. Florýková Libuše
5. Chadrabová Monika
6. Chlebovcová Michala
7. Jančí Martina
8. Jiráková Alena
9. Kašparová Linda
10. Krylová Štěpánka
11. Křistková Dita
12. Léman Rostislav
13. Macek Jiří
14. Marečková Marie
15. Mašková Renáta
16. Nešporová Lucie
17. Sáblíková Lenka
18. Simončičová Klára
19. Skokánková Hana
20. Švéda Břetislav
21. Tázlerová Žaneta
22. Ťažká Veronika
23. Vargová Vratislava
24. Vavrouchová Lenka
25. Vereskov Michal
26. Volfová Marcela
27. Vymětalová Zuzana
28. Zatloukalová Simona
29. Zimmermannová Ivona
30. Zuzaňáková Michala
31. Žvátorová Marta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště