Výpis třídy

Školní rok: 1998 / 1999
Obor: Aranžér, Aranžérka
Třída: AR 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Obrtelová Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Alborová Larisa
2. Berková Eva
3. Chadrabová Monika
4. Chlebovcová Michala
5. Jančí Martina
6. Kašparová Linda
7. Krylová Štěpánka
8. Křistková Dita
9. Léman Rostislav
10. Lužná Radka
11. Macek Jiří
12. Marečková Marie
13. Mašková Renáta
14. Nešporová Lucie
15. Sáblíková Lenka
16. Simončičová Klára
17. Skokánková Hana
18. Šustková Marcela
19. Tázlerová Žaneta
20. Ťažká Veronika
21. Vavrouchová Lenka
22. Vereskov Michal
23. Volfová Marcela
24. Vymětalová Zuzana
25. Zimmermannová Ivona
26. Zuzaňáková Michala
27. Žvátorová Marta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště