Výpis třídy

Školní rok: 1999 / 2000
Obor: Aranžér, Aranžérka
Třída: AR 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Obrtelová Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Alborová Larisa
2. Berková Eva
3. Chadrabová Monika
4. Chlebovcová Michala
5. Jančí Martina
6. Kašparová Linda
7. Krylová Štěpánka
8. Léman Rostislav
9. Lužná Radka
10. Macek Jiří
11. Marečková Marie
12. Mašková Renáta
13. Nešporová Lucie
14. Sáblíková Lenka
15. Simončičová Klára
16. Skokánková Hana
17. Šustková Marcela
18. Tázlerová Žaneta
19. Ťažká Veronika
20. Vavrouchová Lenka
21. Vereskov Michal
22. Volfová Marcela
23. Vymětalová Zuzana
24. Zimmermannová Ivona
25. Zuzaňáková Michala
26. Žvátorová Marta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště