Výpis třídy

Školní rok: 1999 / 2000
Obor: Obchodník
Třída: O 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Ing. Herbriková Alexandra
Příjmení a jména studentů:
1. Blumová Eva
2. Březíková Monika
3. Bundilová Lucie
4. Janečková Jana
5. Janků Veronika
6. Kadlčíková Marie
7. Kmeťová Silvie
8. Kőhlerová Petra
9. Kőttnerová Jana
10. Kvapilová Jana
11. Lulišová Lenka
12. Mádr Ladislav
13. Macháčková Zdena
14. Němcová Jana
15. Pražmová Lenka
16. Rojková Petra
17. Vokounová Denisa
18. Vrtělová Lucie
19. Vysloužil Jiří
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště