Výpis třídy

Školní rok: 1982 / 1983
Obor: Provoz společného stravování
Třída: S 2. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Hošková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Bátěk Jiří
2. Benediktová Zdeňka
3. Benischová Hana
4. Buchta Petr
5. Bušek Petr
6. Dzubáková Věra
7. Hariň Josef
8. Havlík Radoslav
9. Jahoda Petr
10. Jirásek Václav
11. Koloušek Antonín
12. Kopřiva Pavel
13. Lindnerová Světlana
14. Machálek Miloslav
15. Martinát Petr
16. Surmová Věra
17. Svoboda Jiří
18. Szczurková Lenka
19. Vomáčková Blanka
20. Vrbová Marie
21. Vrtělová Marta
22. Zubatá Dagmar
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště