Výpis třídy

Školní rok: 1974 / 1975
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Tuháčková Milena
Příjmení a jména studentů:
1. Auteřická Jarmila
2. Čunderlová Marie
3. Drmolová Jitka
4. Fečáková Zdeňka
5. Henemanová Věra
6. Hrabalová Zdeňka
7. Hromková Zdena
8. Hubáčková Jindra
9. Hublarová Anna
10. Kormanová Zdena
11. Ledvinková Drahomíra
12. Lysická Miroslava
13. Martinková Hana
14. Mihalcová Alena
15. Mihoková Alžběta
16. Nasswetterová Naděžd
17. NevařilováVěra
18. Nováková Eva
19. Pechová Vlasta
20. Sláma František
21. Smékalová Anna
22. Smital Lubomír
23. Stratilová Marta
24. Suvanová Jarmila
25. Šafářová Jitka
26. Šindlerová Jana
27. Šprincová Hana
28. Theinerová Hana
29. Turková Růžena
30. Valtová Jana
31. Vávrová Věra
32. Vychodilová Ludmila
33. Zahrádková Helena
34. Zedníčková Svatava
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště