Výpis třídy

Školní rok: 1974 / 1975
Obor: Prodavačka průmyslového zboží
Třída: P 1.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Přikrylová Milada
Příjmení a jména studentů:
1. Blahová Ivana
2. Břízová Marcela
3. Doležalová Marcela
4. Drozdová Jarmila
5. Dvořáková Vladimíra
6. Dvořáková Vlasta
7. Fialová Věra
8. Frélichová Jana
9. Grygarová Ludmila
10. Hajdová Zdenka
11. Janoušková Jana
12. Johnová Eliška
13. Kantorová Magda
14. Krajíčková Alena
15. Kunčarová Alena
16. Kůnová Dana
17. Lašáková Věra
18. Líbalová Blanka
19. Majerová Eva
20. Masarovičová Hana
21. Motáňová Jarmila
22. Ondrová Marie
23. Patryová Marie
24. Poláková Hana
25. Poljanská Ivana
26. Procházková Anna
27. Šedá Hana
28. Tylová Eva
29. Vacková Marta
30. Vénosová Věnceslava
31. Voráčová Ludmila
32. Zacharčuková Dana
33. Zapletalová Alena
34. Zapletalová Věra
35. Zdráhalová Dana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště