Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Holešovská Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Blahová Ivana
2. Břízová Marcela
3. Doležalová Marcela
4. Drozdová Jarmila
5. Dvořáková Vladimíra
6. Dvořáková Vlasta
7. Fialová Věra
8. Frélichová Jana
9. Grygarová Ludmila
10. Hajdová Zdenka
11. Janoušková Jana
12. Johnová Eliška
13. Kantorová Magda
14. Krajíčková Alena
15. Kunčarová Alena
16. Kůnová Dana
17. Lašáková Věra
18. Líbalová Blanka
19. Majerová Eva
20. Motáňová Jarmila
21. Ondrová Marie
22. Patryová Marie
23. Poláková Hana
24. Poljanská Ivana
25. Procházková Anna
26. Šedá Hana
27. Tylová Eva
28. Vacková Marta
29. Vénosová Věnceslava
30. Voráčová Ludmila
31. Zacharčuková Dana
32. Zapletalová Alena
33. Zapletalová Věra
34. Zdráhalová Dana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště