Výpis třídy

Školní rok: 1974 / 1975
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Sůvová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Bartlová Božena
2. Baštová Marie
3. Berková Jarmila
4. Blažková Mirka
5. Čunderlová Marie
6. Fialová Eva
7. Frymlová Ladislava
8. Habalová Ludmila
9. Hanáčková Marta
10. Hanzelková Hana
11. Hladišová Eva
12. Jadrná Zdeňka
13. Jansová Marie
14. Jašková Ludmila
15. Jurásková Naděžda
16. Kalianková Milena
17. Kalusová Marie
18. Kouřilová Jitka
19. Kozelková Bronislava
20. Kývalová Blažena
21. Michálková Ludmila
22. Nasswetterová Naděžda
23. Navrátilová Jitka
24. Navrátilová Lenka
25. Ostrčilová Alena
26. Pavelková Ludmila
27. Pavelková Marta
28. Pavlát František
29. Petrů Marie
30. Stárková Zdenka
31. Titzová Olga
32. Trčková Oldřiška
33. Uchytilová Alena
34. Záhorová Jana
35. Zezulová Eva
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště