Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 2.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Sůvová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Bartlová Božena
2. Bartoňková Zdeňka
3. Baštová Marie
4. Berková Jarmila
5. Blažková Mirka
6. Čunderlová Marie
7. Fialová Eva
8. Frymlová Ladislava
9. Habalová Ludmila
10. Hanáčková Marta
11. Hanzelková Hana
12. Hladišová Eva
13. Jadrná Zdeňka
14. Jansová Marie
15. Jašková Ludmila
16. Jurásková Naděžda
17. Kalianková Milena
18. Kalusová Marie
19. Kouřilová Jitka
20. Kozelková Bronislava
21. Kývalová Blažena
22. Michálková Ludmila
23. Nasswetterová Naděžda
24. Navrátilová Jitka
25. Navrátilová Lenka
26. Ostrčilová Alena
27. Pavelková Ludmila
28. Pavelková Marta
29. Pavlát František
30. Petrů Marie
31. Stárková Zdenka
32. Titzová Olga
33. Trčková Oldřiška
34. Uchytilová Alena
35. Záhorová Jana
36. Zezulová Eva
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště