Výpis třídy

Školní rok: 1983 / 1984
Obor: Prodavač se zaměřením pro smíšené zboží
Třída: P 1.E
Příjmení a jméno třídního uč.: Kuřetová Jitka
Příjmení a jména studentů:
1. Abrahámová Marta
2. Bartoňková Lenka
3. Elsnerová Dagmar
4. Filipová Alena
5. Glauderová Věra
6. Hlaváčková Marie
7. Hudcová Jarmila
8. Krchová Eva
9. Lőrincová Michaela
10. Lušovjanová Irena
11. Mrtvá Marcela
12. Mynářová Lenka
13. Navrátilová Dana
14. Olahová Marcela
15. Podhorná Iveta
16. Pospíšilová Pavlína
17. Roháčová Jana
18. Sedláková Olga
19. Slouková Iveta
20. Šimková Miroslava
21. Vargová Eva
22. Virág Jan
23. Zmatková Eva
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště