Výpis třídy

Školní rok: 1995 / 1996
Obor: Prodavač, prodavačka - zaměření pro potravinářské zboží
Třída: P 2. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Štěrba Jan
Příjmení a jména studentů:
1. Balcárková Miluše
2. Borovička Filip
3. Jurčíková Simona
4. Kvapil Michal
5. Marková Eva
6. Marková Svatava
7. Mitrič Bernard
8. Nesvadbová Pavla
9. Nevrlá Petra
10. Opletalová Veronika
11. Pacáková Ivona
12. Pastyříková Petra
13. Pohanková Kateřina
14. Prucková Kamila
15. Rašková Petra
16. Remerová Martina
17. Švecová Ivana
18. Valentová Jana
19. Vetešníková Taťána
20. Zedníčková Ivana
21. Zubrová Šárka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště