Výpis třídy

Školní rok: 1983 / 1984
Obor: Prodavačka se zaměřením pro textil a odívání
Třída: P 1.G
Příjmení a jméno třídního uč.: Roupcová Vlasta
Příjmení a jména studentů:
1. Bachroňová Vladimíra
2. Botková Lenka
3. Buriánová Renáta
4. Čepičková Miroslava
5. Hanzalíková Dana
6. Hegerová Zuzana
7. Hošková Bohdana
8. Kačírková Jana
9. Konířová Julie
10. Kováčová Marcela
11. Lakomá Hana
12. Matějková Irena
13. Mikulaninová Simona
14. Minarčíková Radka
15. Morongová Alena
16. Orgoníková Beata
17. Pavelková Iveta
18. Petterová Iveta
19. Pokorná Miroslava
20. Roubalíková Jaroslava
21. Seidlerová Marie
22. Šelepská Jitka
23. Šmídová Kateřina
24. Valentová Věra
25. Višváderová Martina
26. Weinlichová Petra
27. Zehnalová Dana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště