Výpis třídy

Školní rok: 1980 / 1981
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1. H
Příjmení a jméno třídního uč.: Sůvová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Bajteková Marie
2. Davidíková Ivana
3. Dragoun Radek
4. Elgnerová Naděžda
5. Eliášová Blanka
6. Fialová Miluše
7. Gárská Ivana
8. Golušová Petra
9. Haleňáková Naděžda
10. Janoščáková Dana
11. Kovaříková Jana
12. Kuttichová Dagmar
13. Mádrová Eva
14. Matějíčková Vladimíra
15. Mitášová Ivana
16. Müllerová Jana
17. Němcová Iveta
18. Panajotidu Anna
19. Pírková Bronislava
20. Pokorná Světluše
21. Pospíšilová Pavlína
22. Procházková Jana
23. Rozsypalová Radomíra
24. Saibert Marcel
25. Šenková Jana
26. Švédová Jana
27. Zapletalová Miroslava
28. Zbořilová Ludmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště