Výpis třídy

Školní rok: 1985 / 1986
Obor: Prodavačka se zaměřením pro textil a odívání
Třída: P 3.G
Příjmení a jméno třídního uč.: Pravda Jiří
Příjmení a jména studentů:
1. Bachroňová Vladimíra
2. Belašková Vlasta
3. Botková Lenka
4. Buriánová Renáta
5. Čepičková Miroslava
6. Hanzalíková Dana
7. Hegerová Zuzana
8. Hošková Bohdana
9. Kačírková Jana
10. Kováčová Marcela
11. Kovářová Julie
12. Lakomá Hana
13. Matějková Irena
14. Mikulaninová Simona
15. Minarčíková Radka
16. Morongová Alena
17. Orgoníková Beata
18. Pavelková Iveta
19. Petterová Iveta
20. Pokorná Miroslava
21. Roubalíková Jaroslava
22. Seidlerová Marie
23. Šmídová Kateřina
24. Valentová Věra
25. Višváderová Martina
26. Weinlichová Petra
27. Zehnalová Dana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště