Výpis třídy

Školní rok: 1983 / 1984
Obor: Prodavačka se zaměřením pro textil a odívání
Třída: P 1.F
Příjmení a jméno třídního uč.: Filipová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Arabčuková Pavlína
2. Dohnalová Michaela
3. Faltýnková Jana
4. Hamerková Iveta
5. Huslarová Monika
6. Kratochvílová Hana
7. Kupková Renata
8. Majerová Eva
9. Marcaníková Petra
10. Natovová Renata
11. Neborová Romana
12. Nevřelová Helena
13. Obdržálková Zdeňka
14. Odrazilová Ivana
15. Parasková Iveta
16. Přidalová Libuše
17. Reiterová Věra
18. Skařupová Drahomíra
19. Skotnicová Magda
20. Skřepská Ivana
21. Sovišová Jana
22. Stračíková Marcela
23. Szabová Iveta
24. Tomančíková Dagmar
25. Vařeková Miroslava
26. Vodičková Zdenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště