Výpis třídy

Školní rok: 1985 / 1986
Obor: Prodavačka se zaměřením pro textil a odívání
Třída: P 3.F
Příjmení a jméno třídního uč.: Filipová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Adamová Romana
2. Arabčuková Pavlína
3. Dohnalová Michaela
4. Faltýnková Jana
5. Hamerková Iveta
6. Huslarová Monika
7. Kratochvílová Hana
8. Kupková Renata
9. Majerová Eva
10. Marcaníková Petra
11. Natovová Renata
12. Neborová Romana
13. Nevřelová Helena
14. Obdržálková Zdeňka
15. Odrazilová Ivana
16. Parasková Iveta
17. Přidalová Libuše
18. Reiterová Věra
19. Skařupová Drahomíra
20. Skotnicová Magda
21. Skřepská Ivana
22. Sovišová Jana
23. Stračíková Marcela
24. Szabová Iveta
25. Tomančíková Dagmar
26. Vařeková Miroslava
27. Vodičková Zdenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště