Výpis třídy

Školní rok: 1983 / 1984
Obor: Prodavač s odborným zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P 1.C
Příjmení a jméno třídního uč.: Schächerová Anna
Příjmení a jména studentů:
1. Čiderová Renata
2. Davidová Jarmila
3. Dočkalíková Jana
4. Dopitová Hana
5. Dvořáková Renáta
6. Faltusová Eva
7. Hanáková Lenka
8. Hausnerová Ilona
9. Hegerová Michaela
10. Janků Naděžda
11. Lásková Ivana
12. Linhartová Věra
13. Lounová Romana
14. Műcková Helena
15. Ondráčková Jitka
16. Ostrčilová Ilona
17. Poláková Pavlína
18. Přikrylová Miroslava
19. Rybářová Blanka
20. Sedláčková Jana
21. Stenzel Zdeněk
22. Sůkalová Milena
23. Šimáčková Lenka
24. Vaňková Kateřina
25. Vytřísalová Pavla
26. Zapletalová Alena
27. Zapletalová Šárka
28. Zatloukalová Zdeňka
29. Zelinková Magda
30. Zezulková Jana
31. Žatková Lenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště