Výpis třídy

Školní rok: 1984 / 1985
Obor: Prodavač s odborným zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P 2.C
Příjmení a jméno třídního uč.: Peterová Danuše
Příjmení a jména studentů:
1. Čiderová Renata
2. Davidová Jarmila
3. Faltusová Eva
4. Hanáková Lenka
5. Hegerová Michaela
6. Janků Naděžda
7. Linhartová Věra
8. Lounová Romana
9. Műcková Helena
10. Ondráčková Jitka
11. Ostrčilová Ilona
12. Poláková Pavlína
13. Přikrylová Miroslava
14. Sedláčková Jana
15. Stenzel Zdeněk
16. Sůkalová Milena
17. Šimáčková Lenka
18. Vytřísalová Pavla
19. Zapletalová Alena
20. Zapletalová Šárka
21. Zatloukalová Zdeňka
22. Zelinková Magda
23. Zezulková Jana
24. Žatková Lenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště