Výpis třídy

Školní rok: 1994 / 1995
Obor: Krejčí, krejčová se zaměřením pro dámské oděvy
Třída: K 1. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Musilová Božena
Příjmení a jména studentů:
1. Čejková Zuzana
2. Friedrichová Monika
3. Chytilová Šárka
4. Konopková Alena
5. Koukalová Zdeňka
6. Králová Iveta
7. Kucejová Petra
8. Luxová Michaela
9. Macháňová Lenka
10. Machovská Helena
11. Martišková Petra
12. Modlitbová Olga
13. Navrátilová Radka
14. Peltanová Dagmar
15. Pocklanová Markéta
16. Poučenská Marie
17. Provazníková Radka
18. Rozsypalová Dagmar
19. Řeháková Miroslava
20. Skřenková Marie
21. Smítalová Miroslava
22. Sonntagová Hana
23. Spěváková Blanka
24. Strejčková Vlasta
25. Valentová Marta
26. Vodičková Kristýna
27. Vydrželová Marcela
28. Vysoudilová Dana
29. Zapletalová Petra
30. Zdřalková Radka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště