Výpis třídy

Školní rok: 1997 / 1998
Obor: Kadeřník, Kadeřnice
Třída: KD 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Sedláčková Sylva
Příjmení a jména studentů:
1. Babiánková Lucie
2. Beilová Olga
3. Bíč Jindřich
4. Čtvrtlíková Andrea
5. Dohnalová Kateřina
6. Halouzková Magdaléna
7. Hlavinková Šárka
8. Kašparová Ivana
9. Koleňáková Lucie
10. Kovářová Lucie
11. Krajíčková Jarmila
12. Králová Kristina
13. Kunová Mária
14. Matoušková Lucie
15. Melichárková Pavla
16. Minxová Veronika
17. Motáňová Denisa
18. Navrátilová Jana
19. Navrátilová Nikola
20. Pagáčová Markéta
21. Pluhaříková Lucie
22. Samková Lucie
23. Sehnalová Monika
24. Stehlíková Žaneta
25. Šmídová Radka
26. Štopplová Jarmila
27. Tušinovská Romana
28. Urbanová Nikola
29. Valášková Kateřina
30. Veselíková Alena
31. Žáčková Nikola
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště