Výpis třídy

Školní rok: 1998 / 1999
Obor: Kadeřník, Kadeřnice
Třída: KD 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr.Tuháčková Milena
Příjmení a jména studentů:
1. Babiánková Lucie
2. Bíč Jindřich
3. Čtvrtlíková Andrea
4. Dohnalová Kateřina
5. Halouzková Magdaléna
6. Hlavinková Šárka
7. Kašparová Ivana
8. Koleňáková Lucie
9. Kovářová Lucie
10. Krajíčková Jarmila
11. Králová Kristina
12. Kunová Mária
13. Matoušková Lucie
14. Melichárková Pavla
15. Motáňová Denisa
16. Navrátilová Jana
17. Navrátilová Nikola
18. Pagáčová Markéta
19. Pluhaříková Lucie
20. Samková Lucie
21. Sehnalová Monika
22. Stehlíková Žaneta
23. Štopplová Jarmila
24. Tušinovská Romana
25. Urbanová Nikola
26. Valášková Kateřina
27. Veselíková Alena
28. Žáčková Nikola
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště