Výpis třídy

Školní rok: 1999 / 2000
Obor: Kadeřník, Kadeřnice
Třída: KD 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr.Tuháčková Milena
Příjmení a jména studentů:
1. Babiánková Lucie
2. Čtvrtlíková Andrea
3. Dohnalová Kateřina
4. Halouzková Magdaléna
5. Hlavinková Šárka
6. Kašparová Ivana
7. Koleňáková Lucie
8. Kovářová Lucie
9. Krajíčková Jarmila
10. Králová Kristina
11. Kunová Mária
12. Matoušková Lucie
13. Melichárková Pavla
14. Motáňová Denisa
15. Navrátilová Jana
16. Navrátilová Nikola
17. Pagáčová Markéta
18. Pluhaříková Lucie
19. Samková Lucie
20. Sehnalová Monika
21. Stehlíková Žaneta
22. Štopplová Jarmila
23. Tušinovská Romana
24. Urbanová Nikola
25. Valášková Kateřina
26. Veselíková Alena
27. Žáčková Nikola
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště