Výpis třídy

Školní rok: 1997 / 1998
Obor: Pekař, Pekařka; Cukrář, Cukrářka pro 01 výrobu
Třída: PK 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Možný Mojmír
Příjmení a jména studentů:
1. Baleková Pavla
2. Behro Tomáš
3. Dörrichová Žaneta
4. Hájek Zdeněk
5. Hanzelka Vladimír
6. Kamler Luboš
7. Kyncelmanová Lenka
8. Neplech Lukáš
9. Nováková Olga
10. Paul Pavel
11. Rašťák Daniel
12. Sekaninová Anna
13. Širgelová Jitka
14. Šrammová Klára
15. Šubová Kateřina
16. Varga Stanislav
17. Veselá Marie
18. Vychodilová Martina
19. Vystrčilová Eva
20. Weiss Jan
21. Záborská Lenka
22. Zajíčková Marta
23. Zemánková Lenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště