Výpis třídy

Školní rok: 1998 / 1999
Obor: Pekař, Pekařka; Cukrář, Cukrářka pro 01 výrobu
Třída: PK 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Možný Mojmír
Příjmení a jména studentů:
1. Baleková Pavla
2. Behro Tomáš
3. Dörrichová Žaneta
4. Hanzelka Vladimír
5. Kyncelmanová Lenka
6. Neplech Lukáš
7. Nováková Olga
8. Paul Pavel
9. Rašťák Daniel
10. Sekaninová Anna
11. Širgelová Jitka
12. Šrammová Klára
13. Šubová Kateřina
14. Varga Stanislav
15. Veselá Marie
16. Vychodilová Martina
17. Vystrčilová Eva
18. Weiss Jan
19. Záborská Lenka
20. Zajíčková Marta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště