Výpis třídy

Školní rok: 1999 / 2000
Obor: Pekař, Pekařka; Cukrář, Cukrářka pro 01 výrobu
Třída: PK 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Možný Mojmír
Příjmení a jména studentů:
1. Baleková Pavla
2. Behro Tomáš
3. Dörrichová Žaneta
4. Hanzelka Vladimír
5. Kyncelmanová Lenka
6. Neplech Lukáš
7. Nováková Olga
8. Paul Pavel
9. Rašťák Daniel
10. Sekaninová Anna
11. Širgelová Jitka
12. Šrammová Klára
13. Varga Stanislav
14. Veselá Marie
15. Vychodilová Martina
16. Vystrčilová Eva
17. Weiss Jan
18. Záborská Lenka
19. Zajíčková Marta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště