Výpis třídy

Školní rok: 1980 / 1981
Obor: Kuchař - číšník s odborným zaměřením číšník - servírka
Třída: Č 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Vlčková Helena
Příjmení a jména studentů:
1. Dostálová Radka
2. Eyerová Ivana
3. Grauerová Jaroslava
4. Grůzová Jitka
5. Jahelková Lenka
6. Janda Václav
7. Janů Stanislav
8. Jašková Jana
9. Kalvachová Jana
10. Kupková Jana
11. Lexmaulová Anna
12. Macháčková Lenka
13. Machová Ivana
14. Nather František
15. Nováková Marcela
16. Reiner Jiří
17. Rumanová Pavlína
18. Růžičková Lenka
19. Sanitráková Iveta
20. Sotonová Jarmila
21. Šenkýřová Hana
22. Štěpánová Iveta
23. Trúsik Ivan
24. Vrba Ludvík
25. Vybíralová Zdena
26. Vyhnánková Hana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště