Výpis třídy

Školní rok: 1981 / 1982
Obor: Kuchař - číšník s odborným zaměřením pro číšník-servírka
Třída: Č1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Krejčí Věra
Příjmení a jména studentů:
1. Bryksová Alice
2. Čížek Petr
3. Dohnalová Lenka
4. Gábová Marta
5. Gavůrová Božena
6. Geprtová Dáša
7. Horáková Michaela
8. Huňková Adéla
9. Chudáček Marek
10. Jurkovič Jindřich
11. Kabát Libor
12. Kallerová Renata
13. Kořínek Pter
14. Kozsilová Dagmar
15. Kulhánek Pavel
16. Kvapilová Jiřina
17. Kvapilová Lada
18. Lindvaiová Iveta
19. Lipnerová Renata
20. Navrátilová Hana
21. Otisková Pavla
22. Postupková Drahomíra
23. Prátenská Lubomíra
24. Reiner Jiří
25. Rozsypal Ivo
26. Rulíšková Lenka
27. Sedláková Monika
28. Skácelová Romana
29. Smékalová Alena
30. Smitalová Erika
31. Snášelová Jana
32. Staffová Renata
33. Šebestová Pavlína
34. Turovská Dáša
35. Vévoda Jaroslav
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště