Výpis třídy

Školní rok: 1982 / 1983
Obor: Kuchař - číšník s odborným zaměřením pro číšník-servírka
Třída: Č2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Krejčí Věra
Příjmení a jména studentů:
1. Bryksová Alice
2. Čížek Petr
3. Dohnalová Lenka
4. Gábová Marta
5. Gavůrová Božena
6. Geprtová Dáša
7. Horáková Michaela
8. Huňková Adéla
9. Chudáček Marek
10. Jurkovič Jindřich
11. Kaláb Libor
12. Kallerová Renata
13. Kořínek Pter
14. Kozsilová Dagmar
15. Kvapilová Jiřina
16. Kvapilová Lada
17. Lindvaiová Iveta
18. Lipnerová Renata
19. Navrátilová Hana
20. Otisková Pavla
21. Postupková Drahomíra
22. Prátenská Lubomíra
23. Reiner Jiří
24. Rozsypal Ivo
25. Rulíšková Lenka
26. Sedláček Václav
27. Skácelová Romana
28. Smékalová Alena
29. Smitalová Erika
30. Snášelová Jana
31. Staffová Renata
32. Šebestová Pavlína
33. Turovská Dáša
34. Vévoda Jaroslav
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště