Výpis třídy

Školní rok: 1995 / 1996
Obor: Podnikání v oboru prodavač(ka)
Třída: S 1. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Filipová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Bahounková Andrea
2. Balintová Pavlína
3. Benešová Jaroslava
4. Bílek Martin
5. Blahová Petra
6. Ellnerová Romana
7. Figura Jan
8. Harvánek Jiří
9. Havránková Renata
10. Hermannová Gabriela
11. Ivánová Andrea
12. Janásek Jan
13. Kalabisová Kamila
14. Klausová Karla
15. Kovářová Lada
16. Krkošková Lenka
17. Krylová Iva
18. Kučerová Petra
19. Kuklová Lucie
20. Nesvadbová Marcela
21. Niklová Monika
22. Obrtelová Eva
23. Pořízka David
24. Přindišová Dana
25. Soutorová Šárka
26. Svobodová Lenka
27. Sýkorová Ilona
28. Šaraiová Jana
29. Šesták Jana
30. Školutová Eva
31. Štafová Jana
32. Vařeková Lenka
33. Zatloukalová Svatava
34. Zbranková Lucie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště