Výpis třídy

Školní rok: 1996 / 1997
Obor: Podnikání v oboru prodavač(ka)
Třída: S 2. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr. Filipová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Bahounková Andrea
2. Balintová Pavlína
3. Benešová Jaroslava
4. Bílek Martin
5. Blahová Petra
6. Ellnerová Romana
7. Figura Jan
8. Harvánek Jiří
9. Havránková Renata
10. Hermannová Gabriela
11. Ivánová Andrea
12. Janásek Jan
13. Kalabisová Kamila
14. Klausová Karla
15. Kovářová Lada
16. Krkošková Lenka
17. Kučerová Petra
18. Kuklová Lucie
19. Nesvadbová Marcela
20. Niklová Monika
21. Obrtelová Eva
22. Pořízka David
23. Přindišová Dana
24. Soutorová Šárka
25. Svobodová Lenka
26. Sýkorová Ilona
27. Šesták Jana
28. Školutová Eva
29. Štafová Jana
30. Vařeková Lenka
31. Zatloukalová Svatava
32. Zbranková Lucie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště