Výpis třídy

Školní rok: 1994 / 1995
Obor: Prodavač, prodavačka zaměření pro smíšené zboží
Třída: P 1. D
Příjmení a jméno třídního uč.: Kopečná Iveta
Příjmení a jména studentů:
1. Balážová Petra
2. Brtník Jan
3. Dostálová Marcela
4. Dostálová Markéta
5. Drozdová Jitka
6. Fochrová Zdeňka
7. Frýdlová Eva
8. Gološová Leila
9. Hynek Ladislav
10. Jarošová Petra
11. Jedličková Kateřina
12. Kozmínová Dominika
13. Lamraoviová Sonia
14. Lukešová Petra
15. Melichárek Jan
16. Michalíková Petra
17. Pluskalová Miluše
18. Podsklanová Martina
19. Polachová Veronika
20. Protivňáková Petra
21. Přecechtělová Libuše
22. Přibylová Jana
23. Rašťáková Lucie
24. Sečková Zuzana
25. Schiefersteinová Kamila
26. Šmerdová Lenka
27. Štefka Filip
28. Vystrčil Petr
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště