Výpis třídy

Školní rok: 1995 / 1996
Obor: Prodavač, prodavačka zaměření pro smíšené zboží
Třída: P 2. D
Příjmení a jméno třídního uč.: Kopečná Iveta
Příjmení a jména studentů:
1. Balážová Petra
2. Brtník Jan
3. Dostálová Marcela
4. Dostálová Markéta
5. Drozdová Jitka
6. Fochrová Zdeňka
7. Frýdlová Eva
8. Gološová Leila
9. Jarošová Petra
10. Kozmínová Dominika
11. Lamraoviová Sonia
12. Lukešová Petra
13. Melichárek Jan
14. Michalíková Petra
15. Pluskalová Miluše
16. Podsklanová Martina
17. Polachová Veronika
18. Protivňáková Petra
19. Přecechtělová Libuše
20. Přibylová Jana
21. Rašťáková Lucie
22. Sečková Zuzana
23. Schiefersteinová Kamila
24. Šmerdová Lenka
25. Štefka Filip
26. Vystrčil Petr
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště