Výpis třídy

Školní rok: 1996 / 1997
Obor: Prodavač, prodavačka zaměření pro smíšené zboží
Třída: P 3. D
Příjmení a jméno třídního uč.: Kopečná Iveta
Příjmení a jména studentů:
1. Balážová Petra
2. Brtník Jan
3. Dostálová Marcela
4. Dostálová Markéta
5. Drozdová Jitka
6. Fochrová Zdeňka
7. Frýdlová Eva
8. Gološová Leila
9. Jarošová Petra
10. Kozmínová Dominika
11. Lamraoviová Sonia
12. Lukešová Petra
13. Marek Jan
14. Melichárek Jan
15. Michalíková Petra
16. Pluskalová Miluše
17. Podsklanová Martina
18. Polachová Veronika
19. Protivňáková Petra
20. Přecechtělová Libuše
21. Přibylová Jana
22. Rašťáková Lucie
23. Sečková Zuzana
24. Schiefersteinová Kamila
25. Šmerdová Lenka
26. Štefka Filip
27. Vystrčil Petr
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště