Výpis třídy

Školní rok: 1980 / 1981
Obor: Krejčová se zaměřením pánské oděvy
Třída: K 1. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Filipová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Dostálíková Eva
2. Fuchsová Věra
3. Hajduková Marcela
4. Houfková Olga
5. Koblihová Anežka
6. Krátká Lenka
7. Kuchařová Jindřiška
8. Libánek Zdeněk
9. Mílková Věra
10. Mrákavová Vlasta
11. Neoralová Pavlína
12. Papoušková Drahomíra
13. Peřinová Jana
14. Popelková Ivana
15. Richterová Iveta
16. Rozsypalová Marie
17. Sedláčková Jana
18. Seidlová Jarmila
19. Schrammová Renata
20. Skývová Ivana
21. Smékal Milan
22. Smékalová Eva
23. Svobodová Naděžda
24. Štenclová Jarmila
25. Tiefenbachová Jiřina
26. Vařeková Alena
27. Vašíčková Irena
28. Vláčilová Věra
29. Vrbková Jarmila
30. Zavadilíková Jindřiška
31. Župková Miroslava
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště