Výpis třídy

Školní rok: 1982 / 1983
Obor: Krejčová se zaměřením pánské oděvy
Třída: K 3. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Filipová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Dokoupilová Dana
2. Dostálíková Eva
3. Fuchsová Věra
4. Hajduková Marcela
5. Hladišová Věra
6. Houfková Olga
7. Kašová Jana
8. Klecová Jana
9. Koblihová Anežka
10. Krátká Lenka
11. Kuchařová Jindřiška
12. Libánek Zdeněk
13. Mílková Věra
14. Mrákavová Vlasta
15. Navrátilová Alena
16. Neoralová Pavlína
17. Papoušková Drahomíra
18. Peřinová Jana
19. Popelková Ivana
20. Richterová Iveta
21. Rozsypalová Marie
22. Seidlová Jarmila
23. Schrammová Renata
24. Skývová Ivana
25. Smékal Milan
26. Smékalová Eva
27. Svobodová Naděžda
28. Šimková Miroslava
29. Škůrková Dagmar
30. Tiefenbachová Jiřina
31. Vařeková Alena
32. Vašíčková Irena
33. Vláčilová Věra
34. Vrbková Jarmila
35. Zavadilíková Jindřiška
36. Župková Miroslava
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště