Výpis třídy

Školní rok: 1983 / 1984
Obor: Prodavač se zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P 1.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Saitzová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Kadlecová Romana
2. Kvapilová Věra
3. Nádeníčková Iveta
4. Navrátilová Dagmar
5. Olšanová Tereza
6. Pavelková Alena
7. Pazderová Hana
8. Plachá Jana
9. Polanská Hana
10. Poštulková Jana
11. Rec Emil
12. Reichlová Jana
13. Rendová Dana
14. Rozsypalová Ladislava
15. Ryšavá Veronika
16. Říha Marek
17. Sedláčková Lenka
18. Schneiderová Jana
19. Schudková Iveta
20. Šmídová Ivana
21. Tesařová Jarmila
22. Tikalová Michaela
23. Válková Zuzana
24. Vařeková Jitka
25. Vinklárková Jana
26. Zelinková Marcela
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště