Výpis třídy

Školní rok: 1984 / 1985
Obor: Prodavač se zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P 2.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Saitzová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Kadlecová Romana
2. Kvapilová Věra
3. Nádeníčková Iveta
4. Navrátilová Dagmar
5. Olšanová Tereza
6. Pavelková Alena
7. Pazderová Hana
8. Plachá Jana
9. Polanská Hana
10. Poštulková Jana
11. Reichlová Jana
12. Rendová Dana
13. Rozsypalová Ladislava
14. Ryšavá Veronika
15. Říha Marek
16. Sedláčková Lenka
17. Schneiderová Jana
18. Schudková Iveta
19. Šmídová Ivana
20. Tesařová Jarmila
21. Tikalová Michaela
22. Válková Zuzana
23. Vařeková Jitka
24. Vinklárková Jana
25. Zelinková Marcela
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště