Výpis třídy

Školní rok: 1985 / 1986
Obor: Prodavač se zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P 3.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Saitzová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Kvapilová Věra
2. Nádeníčková Iveta
3. Navrátilová (Žlotířová) Dagmar
4. Olšanová Tereza
5. Pavelková Alena
6. Pazderová Hana
7. Plachá Jana
8. Polanská Hana
9. Poštulková Jana
10. Reichlová Jana
11. Rozsypalová Ladislava
12. Ryšavá Veronika
13. Říha Marek
14. Sedláčková Lenka
15. Schneiderová Jana
16. Schudková Iveta
17. Šmídová Ivana
18. Tesařová Jarmila
19. Tikalová Michaela
20. Válková Zuzana
21. Vařeková Jitka
22. Vinklárková Jana
23. Zelinková Marcela
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště